Spotkanie z Ambasadorem Republiki Korei w RP

03-05-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Spotkanie z Ambasadorem Republiki Korei w RP
źródło: ŚUW Katowice
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach gościł ambasador Republiki Korei w RP Sung Joo Choi. Pierwsze spotkanie dyplomaty z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem miało charakter kurtuazyjny.

Ambasador Republiki Korei w RP Sung Joo Choi pełni swą misję w Polsce od stycznia 2017 roku. Jest doświadczonym dyplomatą – karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku. Pełnił m.in. misję Ambasadora w Algierii oraz Ambasadora ds. Dyplomacji Publicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ukończył literaturę i język francuski na uniwersytecie w Seulu, jest także absolwentem prawa na uniwersytecie w Paryżu.

Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. W województwie śląskim zarejestrowanych jest około 20 firm koreańskich, które zatrudniają blisko 4 tys. osób.

Republika Korei jest jednym z kluczowych partnerów handlowych i inwestycyjnych Polski na kontynencie azjatyckim. Polska eksportuje do Korei urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku (53,28 %), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (10,73 proc.), pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia (6,27 proc.) oraz  wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu wyroby ceramiczne, szkło (6,03 proc.). Import obejmuje przede wszystkim urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (59,95 proc.), tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku (9,56 proc.), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (8,90 proc.) oraz przyrządy, aparaty optyczne, kinematograficzne, pomiarowe, medyczne (7,59 proc.).

Podzielona na dziewięć prowincji (Do) Korea Południowa jest demokracją parlamentarną. Na czele państwa stoi prezydent, który jest głównym ośrodkiem władzy wykonawczej oraz zwierzchnikiem sił zbrojnych. Wybierany w wyborach powszechnych na  pięcioletnią kadencję, bez możliwości reelekcji.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu