Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju

16-04-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju
źródło: ŚUW Katowice
W Sali Marmurowej odbyło się spotkanie informacyjne na temat działalności Polskiego Funduszu Rozwoju SA, w którym uczestniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W spotkaniu wziął również udział Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przedsiębiorcy z regionu.

Wydarzenie, zorganizowane z inicjatywy wiceprezesa RIG-u Tomasza Zjawionego, poświęcone było instrumentom wspierającym rozwój przedsiębiorstw, jakie oferuje Polski Fundusz Rozwoju. Po wystąpieniu przedstawiciela PFR, Bartłomieja Pawlaka, przedstawiono również działania PKF Consult Sp. z o.o.

Polski Fundusz Rozwoju to instytucja, która powstała w ramach tzw. Planu Morawieckiego. Instytucja ta została utworzona w kwietniu 2016 roku w związku z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. O założeniach Strategii, która ma służyć wypracowaniu jak najlepszych propozycji usprawniających rozwój gospodarki, mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Oferta Funduszu obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Celem PFR jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. Fundusz działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Dzisiejsze spotkanie było częścią prac Społecznej Rady Gospodarczej. W trakcie spotkania przypomniano m.in. główne obszary działalności tego gremium, do których przede wszystkim należy:

  • wspieranie działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie śląskim w kraju i za granicą,
  • integrowanie regionalnych środowisk samorządowych, gospodarczych i naukowych,
  • tworzenie forum dobrych praktyk finansowych i inwestycyjnych dla samorządów lokalnych,
  • pogłębianie klimatu przedsiębiorczości i jej rozwoju w regionie.
źródło: ŚUW Katowice
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu