Czy w Katowicach odbędzie się przyszłoroczny szczyt klimatyczny?

14-04-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Czy w Katowicach odbędzie się przyszłoroczny szczyt klimatyczny?
źródło: ŚUW Katowice
Delegacja Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatycznych odwiedziła dziś Katowice. Goście oceniali, czy stolica województwa śląskiego może zorganizować w 2018 roku prestiżowy szczyt klimatyczny ONZ, zwany w skrócie COP.

W Muzeum Śląskim w spotkaniu władz Katowic z czteroosobową delegacją Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatycznych uczestniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Jestem przekonany, że z doświadczenia i naszego województwa i miasta Katowice tak duże przedsięwzięcie jest absolutnie realne do wykonania w roku 2018. Potencjał ludzi, potencjał miasta absolutnie licuje do tego, żeby tego typu przedsięwzięcie było właśnie u nas. Dodatkowo należy podkreślić, że tematyka jest absolutnie pasująca do wydarzenia. Te przeobrażenia w ostatnich kilkudziesięciu latach pokazują, jak wiele ten region zrobił dla lepszego klimatu. I myślę, że to jest taki kluczowy argument, który powinien przesądzić, że to właśnie w mieście Katowice szczyt klimatyczny ONZ powinien się odbyć - podkreślił wojewoda podczas briefingu prasowego.

Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Konferencja COP czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji przez poszczególne państwa (strony Konwencji), a także wypracowuje nowe postanowienia w formie decyzji. To właśnie podczas Konferencji Stron w 1997 r. został podpisany Protokół z Kioto - porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Szczyty klimatyczne ONZ odbywają się co roku. Podczas tych spotkań negocjowane są działania związane z polityką klimatyczną.

W ubiegłym roku Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w 2018 roku w Polsce odbędzie się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) oraz 14. sesja Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). Na sesji plenarnej konferencji COP22 w Marrakeszu minister Jan Szyszko zgłosił propozycję, by to Polska była gospodarzem COP24. Nasz kraj już dwukrotnie był organizatorem szczytu klimatycznego - w 2008 r w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

Oprócz Katowic chęć organizacji wydarzenia zgłosił też Gdańsk, gdzie już przebywała delegacja Narodów Zjednocznych ds. Zmian Klimatycznych. Polityków z całego świata chcą też gościć Poznań, Warszawa i Kraków. Ostateczna decyzja będzie należała do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej przy współudziale Ministerstwa Środowiska. Zostanie ogłoszona w maju tego roku w Bonn.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu