Logi(sty)cznie po raz szósty

10-04-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Logi(sty)cznie po raz szósty
źródło: UM Gliwice
Jakie są najnowsze trendy w branży logistycznej, perspektywy dalszego rozwoju miasta i całego regionu śląskiego? Jakie są szanse na relokację produkcji z zachodu Europy na Śląsk?

Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy czwartkowej konferencji „Logistyka. Inwestycje. Przyszłość”.

 Zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy chętnie wybierają Gliwice na lokalizację swojego biznesu, ponieważ mamy idealne położenie, rozwiązania drogowe przystosowane do potrzeb firm spedycyjnych, oferujemy atrakcyjne zachęty inwestycyjne, miasto w stu procentach jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego, mamy wyspecjalizowane kadry Politechniki Śląskiej i stabilną władzę. Inwestorom zależy na Gliwicach, a samorządowi Gliwic na inwestorach, ponieważ ich obecność wiąże się z rozwojem gospodarczym miasta i nowymi miejscami pracy. Branża logistyczna idealnie pasuje do Gliwic, miasta na skrzyżowaniu dwóch głównych autostrad A1 i A4, kilkaset kilometrów od ważnych ośrodków Europy: Berlina, Wiednia czy Pragi – mówił podczas konferencji Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic i dodał, że w Gliwicach jest 80 tys. miejsc pracy. 40 proc. zatrudnionych każdego dnia dojeżdża do Gliwic do pracy z całego regionu.

– Żeby był dobrobyt, najpierw musi być inwestor. Najważniejsze w rozwoju są zasoby, czyli m.in. kapitał ludzki. O to musimy dbać – dodał Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas spotkania zwrócono też uwagę na ważną rolę współpracy i podejmowania dialogu z inwestorami, którzy kreują trendy. Podkreślano również konieczność symbiotycznego rozwoju regionu – poza miejscami pracy, rozwojem gospodarczym, istotną rolę miastotwórczą pełnią również  dobre warunki mieszkaniowe, kultura i możliwości rekreacji mieszkańców.

Konferencja „Logistyka. Inwestycje. Przyszłość” odbyła się w Gliwicach już po raz szósty. Przedstawiciele władz samorządowych, inwestorzy, operatorzy logistyczni oraz deweloperzy, rozmawiali o kondycji i perspektywach rozwoju branży logistycznej. Organizatorem konferencji było Miasto Gliwice. (mf)

źródło: UM Gliwice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu