Rok Reformacji w Katowicach

07-04-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Rok Reformacji w Katowicach
źródło: UM Katowice
500 lat temu, 31 października 1517 r., ks. dr Marcin Luter, mnich zakonu augustianów i profesor teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze, ogłosił, poprzez przybicie do drzwi kościoła w Wittenberdze i wysyłając do abp. Moguncji Albrechta, 95 tez, w których zachęcał do publicznej dyskusji na temat sprzedaży odpustów.

Uczynił to na podstawie swoich teologicznych i duchowych przekonań. Publiczne wystąpienie Lutra zainicjowało głęboki proces przemian w złożonej sytuacji społecznego, politycznego i ekonomicznego przełomu, który nazywamy Reformacją.

Reformacja to odnowa nauki, wiary i życia Kościoła w oparciu o Pismo Święte. Odnowa serca i życia chrześcijanina powodowała nowe spojrzenie na świat, rozumienie swojej egzystencji i powołania w świecie. Zamiarem Lutra nigdy nie było zakładanie nowego Kościoła, jednak dalszy rozwój zdarzeń doprowadził ostatecznie do podziału zachodniego chrześcijaństwa. I tak od prawie 500 lat żyją obok siebie, a może i dla siebie chrześcijanie ewangelicy i chrześcijanie innych wyznań. Ewangelicy wnosili i wnoszą swój wkład w rozwój Śląska i Katowic.

Dla mieszkańców Śląska rok 2017 jest Rokiem Reformacji, ponieważ Sejmik Województwa Śląskiego postanowił upamiętnić tę rocznicę i ogłosił rok 2017 Rokiem Reformacji. To znaczy, że w tym roku trzeba wspominać to, co za nami, co Reformacja w minionym 500-leciu przyniosła, wniosła, dała dobrego, cennego dla naszej ziemi i jej mieszkańców. Trzeba dokonać analizy dzisiejszych stosunków i relacji wyznaniowych, czyli jakie jest miejsce i rola śląskich ewangelików.

Mieszkańcy Katowic znają wielu ewangelików. Ewangelikami byli ojcowie założyciele miasta: Friedrich Wilhelm Grundmann, i Richard Holtze oraz właściciel Katowic Hubert Tiele-Winckler. Kościół ewangelicki był pierwszą murowaną świątynią w Katowicach, poświęconą 29 września 1858 r., a więc jeszcze przed otrzymaniem praw miejskich. Trudno wyobrazić sobie centrum Katowic bez tego pięknego kościoła, który służy nie tylko społeczności ewangelickiej, ale poprzez liczne koncerty, wystawy – wszystkim mieszkańcom Katowic. W historię Katowic wpisało się pięknymi zgłoskami wielu ewangelików. Współczesną bardzo ważną postacią był ks. bp Tadeusz Szurman (zmarł 30.01.2014 r. w wieku 59 lat), który za swoją działalność dla dobra wspólnego został Honorowym Obywatelem Miasta Katowice.

Parafia Ewangelicka i miasto Katowice będą wspólnie obchodzić Rok Reformacji. Przewidziano wiele konferencji, koncertów i wystaw. Zapraszamy do odkrywania historii Katowic tworzonej przez ewangelików i katolików,  poznawania wciąż żywych wartości, które odkryła Reformacja. Niech upamiętnienie jej 500-lecia wyraża również silniejsze relacje oraz głębsze i pełniejsze zrozumienie osiągnięte przez wspólną służbę i świadectwo. (ks. bp dr Marian Niemiec)

źródło: UM Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu