Klasy mundurowe i ich znaczenie

16-03-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Klasy mundurowe i ich znaczenie
źródło: ŚUW Katowice
Z udziałem wicewojewody Mariusza Trepki odbyła się dziś w Lędzinach Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych pod nazwą „Rola i znaczenie klas mundurowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży”.

Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele służ oraz szkół mundurowych, została zainicjowana przez śląskiego kuratora oświaty Urszulę Bauer i dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Ewę Matusik.

Podczas konferencji dyskutowano na temat funkcji, jaką odgrywają klasy mundurowe, współpracy szkół ze służbami oraz poszczególnych zagadnień dotyczących służby wojskowej. Odbył się również pokaz sztuk walki w wykonaniu uczniów lędzińskiej szkoły, w którym zaprezentowano m.in. techniki samoobrony.

Rolą klas mundurowych jest, oprócz kształcenia ogólnego mającego na celu zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego, także przygotowanie uczniów do pracy w służbach mundurowych. Młodzież w tym celu zdobywa odpowiednią wiedzę o poszczególnych służbach, uczestniczy w różnego rodzaju ćwiczeniach i testach sprawnościowych, a także uczy się musztry i zasad noszenia munduru.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu