Rekomendacja miasta ułatwi walkę z azbestem

13-02-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Rekomendacja miasta ułatwi walkę z azbestem
źródło: UM Gliwice
Dobra wiadomość dla zarządców gliwickich budynków – wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – planujących bezpieczne usuwanie wyrobów budowlanych zawierających szkodliwy azbest.

Latem Urząd Marszałkowski w Katowicach uruchomi nabór wniosków o dofinansowanie takich przedsięwzięć.

Wsparcie finansowe na likwidację azbestu będzie przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uwzględniane będą wyłącznie projekty polegające na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, zgodnie z poddziałaniem 5.2.1. „Gospodarka odpadami”. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projekcie sięgnie 85%.

Gliwickie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zainteresowane złożeniem wniosku, powinny zapoznać się wcześniej ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SZOOP) oraz regulaminem konkursu, który zostanie opublikowany na stronie www.rpo.slaskie.pl na miesiąc przed planowanym konkursem. Warto pamiętać, że uzyskanie rekomendacji dla projektu ze strony Miasta Gliwice pozwala na otrzymanie dodatkowych punktów w trakcie oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski! Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Violetta Koza z Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-55-39, e-mail: koza_v@um.gliwice.pl.

Blisko 3,8 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej w ramach RPO Woj. Śl. na lata 2007-2013 otrzymał w poprzednich latach projekt Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, zatytułowany „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją” . Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 6,5 mln zł.

źródło: UM Gliwice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu