116 mln zł na zachodnią obwodnicę miasta

30-01-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
116 mln zł na zachodnią obwodnicę miasta
źródło: UM Gliwice
Gliwice otrzymają maksymalne, 85-procentowe dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na budowę fragmentu zachodniej obwodnicy miasta – od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

116 mln zł z unijnej kasy pozwoli połączyć docelowo Drogę Krajową nr 88 z ulicą Rybnicką i rozładować ruch w centrum miasta.

Odcinek od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej ma długość około 3,2 km. Trasa będzie biegła po wschodniej stronie zabudowań przy ul. Orkana, następnie w odległości ok. 300 metrów na południowy zachód od zabudowy osiedla Sikornik i południowym skrajem ogrodów działkowych przy ul. Rybnickiej. W ramach tego odcinka planowana jest również przebudowa ul. Rybnickiej na odcinku 600 metrów (rozbudowa do dwóch jezdni).

Realizacja projektu pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Szacowana wartość inwestycji to prawie 152 mln zł. Budowę tego fragmentu miejskiej obwodnicy zaplanowano na lata 2018–2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).

 Zachodnia część obwodnicy miasta będzie posiadać kategorię drogi krajowej (DK) i stanowić fragment ciągu istniejącej DK nr 78 relacji Chałupki–Chmielnik. Na terenie miasta docelowo DK 78 będzie przebiegać od węzła DK 78 (ul. Tarnogórska) i DK 88 po istniejącej DK 88 do węzła DK 88 z ul. Okulickiego (początek zachodniej obwodnicy miasta). Dalej po ul. Okulickiego – przebudowanej i wydłużonej do ul. Sowińskiego, od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego i dalej do ul. Rybnickiej – mówi Waldemar Garmulewicz z Zarządu Dróg Miejskich.

Obwodnica będzie miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątkiem będą skrzyżowania z ulicami Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie ilość jezdni zwiększy się do dwóch. Dzięki temu przepustowość na skrzyżowaniach będzie lepsza, umożliwi to również w przyszłości, na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Rybnicką, budowę węzła typu karo. Na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi kierowcy będą mieli do dyspozycji dodatkowe trzy pasy ruchu (dodatkowe lewoskręty). Drogę wyposażono w kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, urządzenia ITS np. tablice zmiennej treści, stację meteorologiczną. W celu ochrony korytarza ekologicznego (dolina potoku Doa) zaprojektowano estakadę składająca się z dwóch przęseł o rozpiętości 32 m. Wzdłuż jezdni głównej zaprojektowano tzw. drogi serwisowo-gospodarcze. Budowa dróg serwisowo-gospodarczych umożliwi utrzymanie elementów wyposażenia drogi bez konieczności ograniczania ruchu na jezdni głównej obwodnicy. Z dróg serwisowych będą mogli korzystać rowerzyści.

Do konkursu organizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wpłynęło 41 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z UE przekraczającą 6 mld zł (ponad 280 proc. dostępnej alokacji). Gliwicki projekt jest jednym z 16 przedsięwzięć przyjętych do realizacji z całej Polski – 12 z nich (w tym gliwicki) zostaną wykonane z pełnym dofinansowaniem (85%), pozostałe 4 zostaną dofinansowane w mniejszym stopniu (27%). Inwestycja będzie przeprowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich przy współpracy wydziałów Urzędu Miejskiego.

źródło: UM Gliwice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu