Inauguracja kampanii informacyjnej o wdrażaniu zmian w systemie oświaty

29-01-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Inauguracja kampanii informacyjnej o wdrażaniu zmian w systemie oświaty
źródło: ŚUW Katowice
Wicewojewoda śląski Mariusz Trepka i wicekurator oświaty Jacek Szczotka zainaugurowali w województwie śląskim kampanię informacyjną o wdrażaniu zmian w systemie oświaty.

Rozpoczynamy kolejny etap wdrażania reformy oświaty. 9 stycznia prezydent RP podpisał odpowiednie ustawy, które pozwalają na wprowadzenie dobrych zmian w systemie oświaty – mówił wicewojewoda Mariusz Trepka, podkreślając, że w ich efekcie nastąpi m.in. eliminacja dwuzmianowości w pracy szkół, wzmocnienie pozycji rodziców czy powszechny dostęp placówek edukacyjnych do szerokopasmowego Internetu.

Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowane zostały spoty ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Pokolenie Dobrej szkoły” (konwencja spotów przenosi uczniów do roku 2040, w którym już jako dorośli ludzie opowiadają o swoich sukcesach życiowych za sprawą zmian dokonanych w systemie edukacji).13 stycznia ruszyła bowiem przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kampania informacyjna na temat zmian w systemie oświaty.

Powołany został wojewódzki zespół koordynacyjny ds. wdrażania reformy edukacji – mówił wicekurator Jacek Szczotka. W jego skład  weszli:  wicekurator Jacek Szczotka – koordynator ds. wdrażania reformy edukacji, Anna Kij, dyrektor Wydziału Strategii i Współpracy z JST – koordynator ds. wdrażania reformy edukacji i Alicja Janowska, dyrektor Delegatury KO w Częstochowie – koordynator ds. wdrażania podstaw programowych, a także Joanna Grabowska: – zastępca dyrektora Delegatury KO w Częstochowie, Tomasz Kowalik – dyrektor Delegatury KO w Bielsku-Białej, Bożena Szarama – dyrektor Delegatury KO w Bytomiu, Jacek Tarkota – dyrektor Delegatury KO w Gliwicach, Grażyna Bagińska-Rojek, zastępca dyrektora Delegatury KO w Rybniku, Mirosława Kolwas-Soczyńska, dyrektor Delegatury KO w Sosnowcu i Małgorzata Talarczyk – p.o. dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

Dodatkowo w MEN powołany został Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego koordynatorem został wiceminister Maciej Kopeć. Zadaniem Zespołu jest monitorowanie działań związanych z reformą oświaty, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji systemu edukacji.

Wszystkie informacje na temat wdrażania zmian można znaleźć na stronie internetowej www.kuratorium.katowice.pl (zakładka: Reforma edukacji) – publikowane tu będą m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W Delegaturach i w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego odbywać się będą dyżury, podczas których można zasięgnąć informacji (w każdy wtorek w godz. 15.30-17.00 i w każdą środę w godz. 7.30-15.30. Uruchomiona została też infolinia. Także na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ruszyła podstrona: www.reformaedukacji.men.gov.pl

 

W IV kwartale 2016 r. w województwie śląskim odbyło się na temat reformy edukacji: 10 spotkań z rodzicami (440 uczestników), 162 spotkania z nauczycielami (6150 uczestników), 102 spotkania z samorządowcami (ponad 600 uczestników).

Do 19 stycznia odbyły się wstępne konsultacje w 115 jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie propozycji wdrożenia nowego ustroju szkolnego, w tym tworzenia sieci szkół. Konsultacje obejmowały m.in. przekształcenia gimnazjów w szkoły innego typu (lub włączenie do innych szkół), tak, by przyjąć najkorzystniejsze dla uczniów i pracowników rozwiązania; analizę sytuacji nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, ustalanie obwodów szkół, tak, by droga ucznia do szkoły była jak najkrótsza; analizę planowanych lokalizacji szkół, działania zmierzające do eliminowania dwuzmianowości.

Wicekurator Jacek Szczotka zapewnił, że spotkania z nauczycielami, kadrą kierowniczą szkół, rodzicami i przedstawicielami organów prowadzących szkoły będą kontynuowane, a nauczyciele będą doskonaleni w zakresie realizacji podstaw programowych.

Najważniejsze terminy wdrażania reformy oświatowej:

15 stycznia 2017 r. – wejście w życie przepisów umożliwiających wprowadzenie nowego ustroju szkolnego, w tym – podejmowanie uchwał o dostosowaniu sieci szkół

Od 20 stycznia 2017 r.  -do tworzenia ośmioletnich szkół podstawowych, obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej oraz szkół filialnych, stosuje się przepisy art. 95 ustawy – Prawo oświatowej, tj. filie mogą obejmować klasy I-III lub I-IV. Jednej ośmioletniej SP mogą być podporządkowane dwie szkoły filialne

26 stycznia 2017 – wejdą w życie zmiany dotyczącej powierzenia stanowiska dyrektora. Możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska będzie dotyczyć tylko wyjątkowych przypadków, wynikających z przekształceń (najdłużej do 31 sierpnia 2019 r.). Po tym terminie tylko konkursy.

– wejście w życie niektórych przepisów dotyczących statusu nauczycieli, np. obowiązek uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (art. 222).

– wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy Prawo oświatowe, dotyczące m.in. rekrutacji, wydania rozporządzeń, np. w sprawie podstawy programowej.

31 marca 2017 r. – ostateczny termin podjęcia przez organy stanowiące samorządu terytorialnego uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

1 kwietnia 2017 r. – obowiązek informowania kuratora oświaty przez dyrektora szkoły publicznej (do 31 sierpnia 2023 r.) o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Kurator będzie publikował informacje na stronie internetowej.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu