Strażacy z Brzezinki docenieni

03-01-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Strażacy z Brzezinki docenieni
źródło: UM Gliwice
Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach – Brzezince została włączona w strukturę Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). To ogromne wyróżnienie dla jednostki, ale także kolejne zobowiązania. Co oznacza?

– Jako jednostka działająca w KSRG będzie mogła brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych również poza terenem Miasta Gliwice, czyli także w powiecie gliwickim i poza jego granicami. Będzie również uczestniczyć w dodatkowych ćwiczeniach bojowych – tłumaczy Andrzej Chodorowski, sekretarz OSP KSRG Gliwice-Brzezinka.

Obecnie jednostka w Brzezince jest zaliczana do jednostek typu S-2, co oznacza jednostkę posiadającą dwa wozy bojowe. Liczy około 70 członków, wśród których, po ukończeniu kursu przez nową grupę, znajdować się będzie 27 strażaków (w tym 6 kobiet) posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Za wyszkolenie brzezińskich ochotników odpowiada naczelnik Jan Kocur, który przez wiele lat służył w gliwickiej PSP.

Uroczystość włączenia do systemu odbyła się w piątek, 16 grudnia 2016 r., podczas spotkania wigilijnego jednostki, kiedy to razem z zaproszonymi gośćmi strażacy zasiedli do wspólnego stołu, składając sobie świąteczne życzenia.

Akt nominacyjny do KSRG odebrali z rąk Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach starszego brygadiera Janusza Przybylskiego. Podczas całej uroczystości wręczono również zaświadczenia o ukończeniu kursu strażaka-ratownika dla siedmiorga nowych Druhen i Druhów oraz legitymacje dla nowych Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Plusy bycia w KSRG

Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje jako stowarzyszenie. W jej strukturach znajdują się osoby, które w czasie wolnym chcą pomagać innym, a na wezwanie czekają w swoich domach. Można wyróżnić ochotnicze straże, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz te spoza KSRG. Istotą tego podziału jest sposób, w jaki jednostki OSP pozyskują środki na utrzymanie i zakup nowego sprzętu.

Formacje będące w KSRG mogą liczyć na pomoc gminy (90%) oraz państwa, natomiast te spoza systemu są zasilane jedynie z budżetu gminy. Kolejna kwestia to wyposażenie. W jednostkach Państwowej Straży Pożarnej znajduje się przeważnie zarówno sprzęt podstawowy, jak i specjalistyczny do usuwania zagrożeń. Jednostki OSP natomiast w pierwszym etapie wyposażają swoje samochody w sprzęt podstawowy do działań, a w następnej kolejności zakupują urządzenia specjalistyczne (jeśli pozwalają na to fundusze).

Co jeszcze? Znaczące są różnice w rekrutacji. W OSP najważniejsze jest przejście badań lekarskich określających zdolność do pracy. Następnie kandydat na strażaka ratownika jest kierowany przez OSP na kurs podstawowy organizowany przez Komendę Miejską PSP. Po zdaniu egzaminu z teorii przychodzą zajęcia praktyczne zakończone egzaminem i po nim można już brać udział w akcjach bojowych. W straży zawodowej jest inaczej. Kandydata czekają najpierw testy sprawności fizycznej (m.in. bieg na 50 m i 1000 m, podciąganie na drążku etc.) oraz szczegółowe badania lekarskie w poliklinice. Po zatrudnieniu strażak zawodowy jest kierowany na kurs podstawowy (skoszarowany, np. w Bydgoszczy). Służbę pełni w systemie 24 godz. pracy, 48 godz. odpoczynku w domu.

OSP w Brzezince miała wzloty i upadki. Od czasu reaktywacji tej jednostki jest tylko lepiej!

‒ Historia naszej OSP zaczęła się w 1888 roku, kiedy utworzono pierwszą drużynę ogniową wraz z kolumną sanitarną. Około 1910 roku przekształcono ją w ochotniczą straż pożarną. Po wojnie działała ona do roku 1971, kiedy to została odgórnie zlikwidowana ‒ wspomina "Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu - GLIWICE" prezes OSP Gliwice-Brzezinka, Tomasz Włoczyk. W 2013 roku brzezińską straż reaktywowano.

– Nasi strażacy wyjeżdżają do akcji wszelkiego rodzaju – od pożarów, przez wypadki komunikacyjne, podtopienia budynków i posesji, usuwanie skutków wichur, połamanych drzew, po usuwanie gniazd szerszeni włącznie. Gotowość bojowa jednostki została zgłoszona w grudniu 2014 roku i już parę dni później, w Sylwestra, wyjechała ona do swojej pierwszej akcji – relacjonuje Tomasz Włoczyk. W minionym roku brzezińska straż uczestniczyła w 32 zdarzeniach na terenie miasta. W tym roku – już w ponad 50 akcjach. Formacja ma do dyspozycji dwa wozy bojowe przekazane przez gliwickie jednostki PSP (iveco i jelcza) oraz specjalistyczny sprzęt zakupiony ze środków budżetu miasta. Warto dodać, że ochotnicy wybudowali własnymi siłami garaż przy Parafialnym Domu Kultury w Gliwicach-Brzezince, a dzięki głosom mieszkańców dzielnicy w ramach gliwickiego budżetu obywatelskiego mogli zakupić m.in. specjalistyczne urządzenia na potrzeby ratownictwa technicznego.

źródło: UM Gliwice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu