Jubileusz dwudziestolecia samorządu rolniczego województwa śląskiego

19-12-2016
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Jubileusz dwudziestolecia samorządu rolniczego województwa śląskiego
źródło: ŚUW Katowice
Śląska Izba Rolnicza obchodziła dzisiaj dwudziestolecie samorządu rolniczego województwa śląskiego. W uroczystości uczestniczył wicewojewoda śląski Mariusz Trepka.

Prezes zarządu Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz przedstawił „bogatą historię samorządu rolniczego na ziemiach polskich, sięgającą prawie sto lat". Podkreślał, że chociaż nasze województwo nie jest kojarzone z rolnictwem, to w regionie działa ono prężnie i nowocześnie. Mówił, że  odrodzony współcześnie samorząd rolniczy jednoczy mieszkańców terenów rolnych w zorganizowaną i prężną organizację działającą na rzecz poprawy warunków pracy, hodowli , a przede wszystkim prawa na rzecz terenów wiejskich. Wicewojewoda śląski Mariusz Trepka wręczył  pracownikom Izby odznaczenia państwowe, a zasłużonym rolnikom działającym w samorządzie odznaki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Śląska Izba Rolnicza została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego”.

Z okazji jubileuszu wicewojewoda Mariusz Trepka złożył, na ręce prezesa Śląskiej Izby Rolniczej Romana Włodarza gratulacje dla wszystkich rolników - „Serdeczne podziękowania i  wyrazy największego uznania wszystkim osobom i podmiotom, które działają na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie, kształtują cele i zadania samorządu rolniczego oraz propagują wartości i tradycje rolnicze. Państwa zaangażowanie i działanie na rzecz poprawy zapisów prawa w ustawach rolniczych, kształtowanie polityki rolnej i  jej realizacja, działania na rzecz tworzenia rynków zbytu dla naszych produktów, szukanie najlepszych rozwiązań opłacalności produkcji zasługuje na nasz szacunek „– podkreślał w swoich podziękowaniach wicewojewoda Trepka.

 Uroczystości jubileuszu uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Izby rolnicze, które reprezentują samorząd rolniczy powstały w Polsce na mocy ustawy z 1995 roku. Rolnicy i przedsiębiorcy rolni zrzeszeni w Izbach wybierają delegatów do  Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rada reprezentuje samorząd rolniczy przed sejmem, senatem i administracją rządową, która ma obowiązek zasięgać opinii Rady o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Ponadto opiniuje ona założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowe. Śląska Izba Rolnicza jest spadkobierczynią  byłych izb rolniczych: Bielskiej, Częstochowskiej i Katowickiej. Wymienione izby rolnicze po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju w 1999 r., stworzyły Śląską Izbę Rolniczą.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu