Relacja ze spotkania władz miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

15-12-2016
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Relacja ze spotkania władz miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
źródło: UM Katowice
Relacja ze spotkania władz miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

Dnia 8 grudnia 2016 r. w instytucji Katowice Miasto Orgodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wraz z nim udział w spotkaniu wziął Pan Mariusz Skiba Wiceprezydent Miasta Katowice oraz naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek miejskich, pracownicy realizujący zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W swoim wystąpieniu skierowanym do organizacji pozarządowych Pan Prezydent podziękował za ich szeroką działalność na rzecz miasta Katowice i mieszkańców, za wspieranie przemian w mieście i dostosowywanie usług do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych w naszym mieście. Podkreślił, że organizacje są ważnym partnerem dla władz miejskich i liczy na ich dalszą aktywność i zaangażowanie w podnoszeniu jakości życia katowiczan.

Prezydent przekazał również informacje dotyczące stanu realizacji Umowy z mieszkańcami Katowic w zakresie powstania Centrum Organziacji pozarzadowych i Wolontariatu, powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, stworzenia programu Senior w mieście”oraz finansowego wsparcia działalności organizacji pozarządowych.

Ważnym punktem programu spotkania było wręczenie po raz piąty nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej. W tym roku laureatem nagrody został  Pan Bolesław Bobrzyk, który od 2004 roku tworzył koncepcje prowadzenia edukacji przyrodniczo leśnej dla dzieci i młodzieży czym przyczynił się do powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Nadleśnictwa Katowice. Stworzył nowatorski program obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Nadleśnictwie Katowice. Od wielu lat jest czynnie zaangażowany w działania ZHP - jako instruktor Hufca Katowice organizował obozy i akcje społeczne, wychowując dzieci i młodzież w poszanowaniu historii i tradycji.  Angażuje się w organizację obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Współorganizuje Festiwal Piosenki Ekologicznej i Religijnej Ekosong. Współorganizuje z Katowickim Kołem Polskiego Związku Niewidomych zajęcia ułatwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zdobywanie wiedzy i przełamywanie barier, uhonorowany odznaczeniem „Przyjaciel niewidomych”.  W pełni zasłużony i oddany, pracujący i działający zawsze z sercem dla drugiego człowieka, a przy tym niezwykle zdolny, pogody, obdarzony wieloma talentami.

Profesjonalna obsługa, szybka reakcja na zmieniające się potrzeby organizacji, otwartość i elastyczność oraz dobra atmosfera, którą tworzy kadra COP powoduje, że podmioty III sektora i grupy nieformalne chętniej korzystają z usług Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14 i Młyńskiej 5.

Ponadto Prezydent wręczył również podziękowania dla aktywnych przedstawicieli organizacji pozarządowych

Za pracę w eksperckim zespole ds. inicjatywy lokalnej i w zespole doradczym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi:


Krzysztof Hołyński – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Za pracę w eksperckim zespole ds. inicjatywy lokalnej:


Agnieszka Rzepecka – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem"

Klaudia Waliszak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Marta Węgiel – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem"

Barbara Wocław – mieszkanka Katowic

Grzegorz Augustyn – Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem

Andrzej Pucher - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. J. Ziętka


Za stały udział w zespole doradczym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi:


Ewa Grzegorzak-Łoposzko - Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK

Joanna Kuśnierz - Stowarzyszenie na rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku

Dietmar Brehmer – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Michał Bąk - Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne


Pozostali nominowani to: Pani Bożena Polak – działaczka Stacji Diakonijnej Słoneczna Kraina, Pan Jan Broda – działacz społeczny we dzielnicy Murcki, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Arteria, Pan Tomasz Kołodziejczyk – Prezes Stowarzyszenia Tęczówka, Pani Agnieszka Rzepecka – działaczka społeczna animująca mieszkańców dzielnicy Zawodzie, Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, Pan Grzegorz Wójkowski – Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Na zakończenie spotkania wystąpili Diez Cuerdas, czyli „dziesięć strun” zespół, który tworzą absolwenci katowickiej Akademii Muzycznej - skrzypek Grzegorz Wojtasik oraz gitarzysta Jan Kudełka. W swoim repertuarze kontynuują wielką tradycję duetów

skrzypcowo-gitarowych wykonując m. in. muzykę Niccolo Paganiniego, nie unikają także współczesnych kompozycji oraz transkrypcji uznanych dzieł XX-wiecznych, jak Tańce Rumuńskie Belli Bartoka.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie organizacji pozarządowych i ich działalność w różnych sferach życia oraz za codzienną pracę na rzecz mieszkańców Katowic.

źródło: UM Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu