10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

17-11-2016
|
Dodał: Sylwia Zaenger
10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
źródło: ŚUW Katowice
Pod przewodnictwem I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza odbyła się konferencja pod nazwą „Wzmacniamy, wspieramy, edukujemy, korygujemy” - podsumowanie 10-letniej działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie śląskim.

Organizatorem konferencji był Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a inicjatorem konferencji były funkcjonujące w naszym województwie trzy Specjalistyczne Ośrodki wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z Chorzowa, Świętochłowic oraz Wodzisławia Śląskiego. Konferencja była podsumowaniem ich działalności po 10 latach istnienia. Placówki te obejmują kompleksową, specjalistyczną  pomocą osoby i rodziny doświadczające przemocy domowej.

Konferencję w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego otworzył I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. -  Celem konferencji jest prezentacja działających w województwie śląskim Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz działań Zespołów Interdyscyplinarnych, a także oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w domu – mówił wicewojewoda Jan Chrząszcz, życząc uczestnikom konferencji dobrych jej efektów i zapewniając, że ich doświadczenia z dziesięciu ostatnich lat na pewno zostaną wykorzystane do jeszcze efektywniejszych działań.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji, Sądów Okręgowych, Prokuratury Regionalnej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie jako realizatorów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową.

Prelegentami były osoby, które aktywnie uczestniczą w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i posiadają bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Marta Szmelcer – konsultant Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Bytomiu, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dokonała podsumowania pięciolecia działalności Zespołów Interdyscyplinarnych i dziesięciolecia funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Grażyna Pisarczyk – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła o profilaktyce wypalenia zawodowego. Komisarz Tomasz Sibiela ze Szkoły Policji w Katowicach przedstawił rolę policji w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. Beata Klocek z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przedstawiła realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Celina Uherek-Biernat, dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprezentowała działalność Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie województwa śląskiego.

Konferencję zakończył pokaz reportażu „Zwykła przemoc” z działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zrealizowanego przez Telewizję Katowice.

W grudniu 1995 roku przyjęto Polską Deklarację w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w której zapisano, że „każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej”. Pierwsze ośrodki interwencji kryzysowej i pierwsze miejsca schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie powstały w latach 90. Od 1996 roku działa telefon zaufania „Niebieska Linia”. W 1998 roku pojawiły się pierwsze formularze „Niebieskiej Karty”. W 2005 roku uchwalona została pierwsza ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2010 roku rozpoczęły działalność Zespoły Interdyscyplinarne. W 2012 roku powstała Regionalna Śląska Koalicja Przeciw Przemocy w Rodzinie. Od 2014 roku realizowany jest rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu