Cieszyn: Publiczne studium medyczne. Nabór do 20 stycznia

12-12-2015
|
Dodał: Niestellus
Cieszyn: Publiczne studium medyczne. Nabór do 20 stycznia
źródło: www.soiza.pl
Publiczne studium medyczne (PSM) w Cieszynie od kilku lat prowadzi bezpłatną edukację na kierunkach medyczno-społecznych. Obecnie PSM zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ogłasza ostatni nabór na kierunki: opiekunka dziecięca oraz asystentka stomatologiczna.

Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małymi dziećmi. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych i technicznych.
Absolwenci mogą pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu, w żłobkach, przedszkolach, domach opieki. Mogą również pracować w hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi.

Natomiast asystentka stomatologiczna to przedstawiciel średniego personelu medycznego. Praca asystentki stomatologicznej polega na przygotowaniu pacjenta do zabiegu oraz asystowaniu lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Asystentka stomatologiczna, odpowiada także za stanowisko pracy lekarza stomatologa. Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prywatnych czy publicznych.

Od semestru zimowego szkoła uruchamia również kształcenie na kierunku technik sterylizacji medycznej. Jest to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Nauka w Publicznym Studium Medycznym jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia. Absolwenci w/w kierunków przystępują do egzaminów zawodowych i otrzymują dyplom danej specjalności oraz certyfikat uprawniający do pracy na terenie Unii Europejskiej.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 33/851 46 88 lub na stronie internetowej www.soiz.pl. Nabór prowadzimy do 20 stycznia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Źródło: www.gazetacodzienna.pl

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu