HartOFFanie Teatrem

30-11--0001
|
HartOFFanie Teatrem
źródło:
HartOFFanie Teatrem – „Pobyt tolerowany” – cykl działań edukacyjno-teatralnych

HartOFFanie Teatrem – zdarzenie 64.

„Pobyt tolerowany”

 

Projekt „POBYT TOLEROWANY. Cykl działań edukacyjno-kulturalnych”

„POBYT TOLEROWANY” - (termin prawny) forma ochrony, dzięki której cudzoziemiec, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, może legalnie przebywać na terytorium obcego państwa.

 

 [...] często obcy jest tym, który kwestionuje” - tak jakby samo jego zjawienie się naruszało spokój panowania tego, co swoje, zakłócało porządek zadomowienia, rzucało wyzwanie błogiemu stanowi, w którym wszyscy mogą czuć się u siebie, a wszystkie rzeczy zdają się spoczywać na swoim miejscu. Jako nieswój, Obcy - według częstego rozpoznania - jawi się jako problem. -  Jacques Derrida

 

Działania wpisane w projekt „Pobytu tolerowanego” wychodzą od nakreślonej powyżej kategorii gośćInności według Jacquesa Derridy. Tak rozumiane pojęcie gościnności zakłada „dekonstrukcję poczucia bycia u siebie w domu”, swoiste wydomowienie.

 

Projekt „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno-kulturalnych” zakłada udział w dyskusji wokół tematu uchodźstwa i imigracji; konfrontuje uczestników z pojęciem gościnności.

 

Nadrzędnym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat uchodźstwa oraz budowanie pokojowych relacji międzyludzkich.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

9 grudnia, wtorek, godz. 18.00, CSW Kronika, Rynek 26, Bytom

Bilety: wstęp wolny

1. „INNI SĄ W NAS”- warsztaty dla młodzieży

Działania warsztatowe mają na celu dekonstrukcję poczucia bycia u siebie w domu, wprowadzenie w taki stan wydomowienia, aby osoba uczestnicząca zyskała obcość wobec samego siebie, co poprzez działania edukacyjne pozwoli na postawienie siebie w sytuacji „innego” i zrozumienie, że nie ma takiej „inności”, która powinna spotykać się z niesprawiedliwością i represjami.

2. „OBCE SMAKI” - warsztaty kulinarne dla seniorów

10 grudnia, środa, godz. 17.00, CSW Kronika, Rynek 26, Bytom

Bilety: wstęp wolny

Z przepisów spisanych od uchodźców z Czeczenii spróbujemy przybliżyć obce smaki. Warsztaty kulinarne mają na celu zasmakowanie w potrawach kuchni kaukaskiej. Podczas wspólnego gotowania tematem przewodnim będzie GośćInność. Zależy nam, aby zwrócić uwagę na łatwe w przyjmowaniu oczywistości, że „swoi” są zawsze lepsi od „innych”, a własne konwencje kulturowe (czyli to, jak myślimy i działamy) traktujemy jako naturalne, oczywiste i często jedynie słuszne.

3. „GOŚCINNOŚĆ. GOŚĆ, INNY”- otwarte spotkanie

11 grudnia, czwartek, godz. 19.00 CSW Kronika, Rynek 26, Bytom

Bilety: wstęp wolny

Tematem spotkania będzie problematyka uchodźcza. Zależy nam na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej Innego, aby kształtować świadomość społeczną w atmosferze otwartości, rozumienia i rozpoznawania. Dla ukazania jak najszerszego kontekstu wywołanego tematu Innego w spotkaniu wezmą udział: ekspert do spraw uchodźców oraz twórcy projektu.

 

4. „POBYT TOLEROWANY” - akcja w prywatnym mieszkaniu akcja – mieszkanie ul. Krawiecka 1, Bytom

11 grudnia – czwartek - godz. 17.00

12 grudnia - piątek - akcja „Pobyt tolerowany” (dwa razy – godz. 17.00 i 19.00)

13 grudnia - sobota - akcja „Pobyt tolerowany” (trzy razy - 16.00, 18.00 i 20.00)

BILETY: 15 zł, 10 zł (ulgowe)

 

Pobyt tolerowany to niepewne jutro, łączące aspekty uchodźczej przeszłości i teraźniejszości. Jest soczewką skupiającą jednostkowość, wobec której Inni to my; Pobyt tolerowany to stan pozornej ochrony i bezpieczeństwa. Nikt nie jest "u siebie".

Opowieść wykorzystująca różnorodne środki wyrazu artystycznego, akcentuje kwestie najistotniejsze dla „uchodźczego bytu” – absurd i obłudę systemu, zależności polityczne, ograniczenia prawne, powracające wspomnienia i tęsknotę za rodziną, krajem, normalnością, pełnym człowieczeństwem. Obnaża stan, w którym osobiste doświadczenia wojny korespondują z niepewną przyszłością, pozornym bezpieczeństwem oraz druzgocącą stagnacją, jaką uciekinierzy z krajów ogarniętych konfliktami zastali w Polsce.

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet edukacja kulturalna).

 

 

 

MIEJSCE:

warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla seniorów, spotkanie „GOŚCINNOŚC. Gość. Inny” - CSW Kronika, Rynek 26, Bytom

akcja – mieszkanie ul. Krawiecka 1/2

 

CZAS: akcja ok. 1,5 godziny, warsztaty ok. 1,5 godziny

wtorek 9 grudnia - warsztaty dla młodzieży „Inni są w nas” godz. 18.00

 

środa 10 grudnia - warsztaty kulinarne dla seniorów „Obce smaki” godz. 17.00

 

czwartek 11 grudnia – akcja „Pobyt tolerowany” (godz. 17.00) i spotkanie otwarte "GOŚCINNOŚĆ. Gość. Inny." (godz. 19.00)

piątek 12 grudnia - akcja „Pobyt tolerowany” (granie dwa razy – godz. 17.00 i 19.00)

sobota 13 grudnia - akcja „Pobyt tolerowany” (granie trzy razy - 16.00, 18.00 i 20.00)

 

BILETY: akcja „Pobyt tolerowany” 15 zł, 10 zł (ulgowe)

 

 

 

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu