POLWAX: optymistycznie na rynku palet

06-08-2013
|
POLWAX: optymistycznie na rynku palet
źródło: www.polwax.pl
W zeszłym roku polskie firmy wyprodukowały ponad 18 mln palet, to 25% wszystkich palet produkowanych na świecie. Kolejne blisko 4,5 miliona sztuk to palety, które ponownie trafiły na rynek po dokonaniu niezbędnych napraw. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej grupie zdecydowaną większość stanowiły europalety.


Od kilku lat Polwax dostarcza wyroby przeznaczone do ochrony drewna, głównie emulsje parafinowe, które znalazły również zastosowanie do zabezpieczania palet drewnianych. Wzrost rynku palet w Polsce może pociągnąć za sobą wzrost zużycia emulsji, co stanowi pozytywny prognostyk.

Polski rynek palet jest nadal rynkiem, na którym zdecydowaną, dominującą pozycję zajmuje paleta drewniana. Produkowana głównie z drewna drzew iglastych, z papierówki i wielkowymiarowego surowca drzewnego. Według szacunków, rocznie do produkcji palet zużywa się ok. 1,5 mln metrów sześciennych surowca drzewnego. – Szeroko rozumiany przemysł przerobu drewna to ważna część gospodarki. Chcielibyśmy utrzymać tempo wzrostu produkcji emulsji, które notowaliśmy w ostatnich latach – stwierdza Jacek Budzowski, dyrektor handlowy spółki POLWAX SA. - Stopniowo zamierzamy też zwiększać udział sprzedaży produktów dedykowanych pod konkretne potrzeby i warunki produkcyjne. Impregnacja palet to jedno z wielu zastosowań dla naszych emulsji parafinowych. Oczywiście takie zabezpieczenie palet stosują tylko Ci, którym zależy, na jakości, trwałości i opinii wśród kontrahentów – dodaje dyrektor Jacek Budzowski.

Według danych opublikowanych w  Ogólnopolskim Badaniu Rynku Paletowego - edycja 2012, wśród użytkowników europalet najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa z branży spożywczej. Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego oraz firmy motoryzacyjne.
Światowymi potentatami w produkcji palet są firmy z Niemiec 46% rynku, oraz z Polski – 30%.

Polski rynek różnego rodzaju parafin od kilku lat szacowany jest na poziomie 160 – 180 tysięcy ton rocznie. Przy obrotach rzędu 260 milionów złotych spółka kontroluje około 30% tego rynku. W zależności od grupy produktów udziały rynkowe spółki szacowane są na 5% w przypadku parafin niskozaolejonych, 6% parafin standartowych, 12% mas przemysłowych, 26% emulsji parafinowych czy 18% w kategorii wosków i cerezyn. 

Polwax systematycznie rozwija eksport. W 2012 roku w obrotach z odbiorcami z przemysłu chemicznego w Niemczech i we Włoszech wygenerowano około 25% przychodów spółki.

Największym udziałowcem spółki jest Krokus PE zarządzający funduszem private equity Nova Polonia Natexis II. Fundusz dostarcza kapitału szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom oraz finansuje wykupy firm, w tym wykupy menedżerskie. Kapitał NPN II wynosi 100 mln Euro. NPN II jest czwartym funduszem, którym zarządzają wspólnicy Krokus Private Equity.

 

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu