"Gniazdo eksperymentatorów"

04-02-2013
|
"Gniazdo eksperymentatorów"
źródło: Fundacja GNIAZDO
7 lutego 2013 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) w Auli W. Pańki w godz. 16:00 - 18:30 odbędzie się otwarta konferencja podsumowująca projekt „Gniazdo eksperymentatorów”. Organizatorzy wydarzenia - Grupa EKSPERYMENTATORZY oraz Fundacja „GNIAZDO” zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Projekt „Gniazdo eksperymentatorów” dedykowany był dzieciom i młodzieży z katowickich rodzin marginalizowanych, które Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „GNIAZDO” wspomaga w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 6 – 15 lat (grupa starsza i grupa młodsza) oraz Młodzieżowego Klubu Wspierania Rozwoju Osobistego dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat. Przedsięwzięcie polegało na wpleceniu w życie społeczności korekcyjnej szeregu atrakcyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu dziedzin przyrodniczych.

Dzięki tym warsztatom trudny świat przedmiotów ścisłych został przybliżony naszym podopiecznym podczas wspólnej zabawy w eksperymenty – mówi Marek Mierzwa, jeden z wychowawców Fundacji „GNIAZDO”.

Zajęcia były realizowane przez entuzjastycznych edukatorów z Niezależnej Grupy Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY. Wśród atrakcji, jakie spotkały młodych ludzi z Fundacji „GNIAZDO” znalazły się: widowiskowy pokaz doświadczeń z chemii i fizyki, ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem substancji spożywczych oraz aptecznych, izolacja materiału genetycznego z banana i wiele innych.

Uczestnicy okazali się być niesamowicie ciekawymi otaczającego nas świata – relacjonuje Cezary Olchawa, jeden z prowadzących. Z dużym zaangażowaniem chłonęli przekazywaną wiedzę – dodaje.

Dzieci zgodnie wspominają eksperymenty chemiczne i zajęcia dotyczące pierwszej pomocy jako elementy projektu, które podobały im się najbardziej. Organizatorzy wierzą, że tego typu inicjatywy skierowane do młodych osób z bagażem trudnych doświadczeń, umożliwiające znajdowanie i rozwijanie swoich talentów zaowocują w przyszłości wyjściem z obszaru wykluczenia społecznego.

Partnerami projektu „Gniazdo eksperymentatorów” byli Uniwersytet Śląski oraz Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka. Działanie sfinansowano z dotacji przyznanej przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Na konferencję podsumowującą zaproszeni są m.in.: pracownicy uczelni wyższych, przedstawiciele mediów, nauczyciele i rodzice podopiecznych Fundacji „GNIAZDO”.

Jeden z ważniejszych celów konferencji wieńczącej projekt to danie szansy dzieciakom na pochwalenie się ich aktywnością dodatkową oraz zdobytymi umiejętnościami przed naukowcami, nauczycielami i osobami bliskimi - wyjaśnia Piotr Zwoliński, lider Grupy EKSPERYMENTATORZY. Niedostatek sytuacji dowartościowujących w dzieciństwie może mieć opłakane konsekwencje w dorosłym życiu, dlatego warto 7 lutego poświęcić chwilę i spojrzeć z empatią na małych przyrodników – uzasadnia.

Ramowy plan konferencji:

  1. Powitanie przybyłych gości.
  2. Prezentacja założeń i przebiegu projektu „Gniazdo eksperymentatorów” - Cezary Olchawa.
  3. Fundacja „GNIAZDO” - 20 lat drogi do ich małych sukcesów - Marek Mierzwa.
  4. Refleksje gości.
  5. Przerwa i poczęstunek.
  6. Prezentacja wybranych eksperymentów chemicznych w wykonaniu dzieci uczestniczących w projekcie.
  7. Ewaluacja projektu „Gniazdo eksperymentatorów” - Piotr Zwoliński.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Więcej informacji na stronie www.eksperymentatorzy.org
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu