Powstała Śląska Akademia Ekologiczna

Powstała Śląska Akademia Ekologiczna
źródło:
W województwie Śląskim zainicjowano ruch społeczny skupiający ludzi różnych zawodów i środowisk kształtujących opinię publiczną. Ma ona na celu uspołecznienie ekologii rozumianej dużo szerzej niż się to potocznie uważa.
Śląska Akademia Ekologiczna została zainicjowana 29 stycznia z inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i pod patronatem redakcji Polski The Times Dziennika Zachodniego. Inicjatywa ta skupia ludzi różnych zawodów i środowisk kształtujących opinię publiczną. Jej celem jest uspołecznienie ekologii rozumianej dużo szerzej niż się to potocznie uważa. Organizatorzy Akademii chcą poprzez inicjowanie publicznych dyskusji, organizowanie działań społecznych i prawnych wpływać na zmianę postaw i poprawę jakości życia w regionie. Inicjatorzy tego ruchu zamierzają skutecznie zmieniać wizerunek województwa śląskiego, kojarzonego wciąż ze zdewastowaną ekologicznie częścią Polski.

Według twórców Śląska Akademia Ekologiczna może stać się swoistą nieformalną grupa nacisku, której uda się być zarzewiem nowoczesnego myślenia o środowisku i która będzie zarażać pozytywnymi pomysłami na ekologię. Dzięki temu województwo śląskie może stać się poligonem doświadczalnym, gdzie stosowane będą najnowocześniejsze technologie, testowane unikatowe i odkrywcze techniki i rozwiązania naukowców w zgodzie z nowym wymiarem myślenia o ekologii.

Tworzenie Śląskiej Akademii Ekologicznej zainicjowali: prof. Krystyna Doktorowicz - dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Gabriela Lenartowicz - prezes WFOŚiGW, Elżbieta Kazibut-Twórz - redaktor naczelna Polski Dziennika Zachodniego, publicysta Michał Smolorz, Marek Czyż - dyrektor programowy Telewizji Silesia, Maciej Bakes z Radia Katowice, dziennikarki ekologiczne - Jolanta Matiakowska i Beata Netz. Swój udział w tworzeniu Akademii zadeklarowali też: wicemarszałek senatu - Krystyna Bochenek, eurodeputowany - dr Jan Olbrycht, socjologowie: prof. Marek Szczepański, dr Krzysztof Łęcki, ks. Prałat Stanisław Puchała i redaktor naczelny Faktów TVN - Kamil Durczok.
Pierwszymi działaniami Akademii mają być  m.in. inicjatywy dotyczące gospodarki odpadami w gminach, a także związane z dbałością o estetykę krajobrazu regionu, zwłaszcza wokół terenów poprzemysłowych.

Prezes Funduszu Gabriela Lenartowicz i Redaktor Naczelna Polski Dziennika Zachodniego Elżbieta Kazibut-Twórz zadeklarowały, że do prac Akademii zapraszani będą wszyscy zainteresowani, a o jej pracach na bieżąco informować będzie Dziennik Zachodni. Podczas publicznych debat będzie także okazja do formułowania wspólnych stanowisk i wspierania regionalnych ekologicznych inicjatyw. - Chcemy by dzięki Akademii wszyscy jej uczestnicy mogli korzystać z porad i podpowiedzi ekspertów, w tym prawników, bo wydaje się, że często brakuje nam wiedzy o tym jak możemy korzystać z naszego prawa do informacji i współdecydowania o środowisku w którym żyjemy - powiedziała Gabriela Lenartowicz.

źródło: WFOŚIGW w Katowicach
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu