Oświadczenie wiceprezydenta Zabrza

Oświadczenie wiceprezydenta Zabrza
źródło:
Adam Kurbiel, wiceprezydent Zabrza zamieścił na stronie zabrzańskiego Urzędu Miejskiego oświadczenie w związku z zatrzymaniem go przez funkcjonariuszy ABW.
Niniejszym oświadczam, że Prokuratura Apelacyjna w Katowicach postawiła mi zarzut dotyczący okresu, gdy pełniłem funkcję dyrektora KWK "Szczygłowice" w Knurowie. Do stawianego mi zarzutu nie przyznałem się, ponieważ nie poczuwam się do winy. Sąd odmówił zastosowania wobec mnie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zastosowano wobec mnie środki o charakterze wolnościowym. Mam nadzieję, że proces sądowy oczyści mnie ze stawianego mi zarzutu.
Adam Kurbiel

żródło: UM Zabrze
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu