Polwax więcej płyt drewnopodobnych, więcej emulsji

03-06-2012
|
Polwax więcej płyt drewnopodobnych, więcej emulsji
źródło: www.polwax.pl
Polska jest jednym z liderów w produkcji płyt drewnopochodnych w Europie. Więcej produkują tylko Niemcy. Na wzrośnie zainteresowania płytami zyskuje również Polwax, producent najwyższej, jakości impregnatów do drewna.

- Z dużym zainteresowaniem obserwujemy rozwój tego sektora – podkreśla Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu spółki Polwax (dawniej LOTOS Parafiny). – Polskie firmy należą do światowej czołówki technologicznej, i są w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających odbiorców. To zaś oznacza rozwój, a na tym zyskamy również i my – dodaje.

Fabryki płyt drewnopochodnych z uwagi natechnologię dzielą się na trzy grupy. Są to zakłady produkcji sklejki, płyt pilśniowych wytwarzanych metodą mokrą i płyt wiórowych MDF, HDF i wytwarzanych metodą suchą płyt OSB.

Według informacji branżowej Gazety Przemysłu Drzewnego, która powołuje się na dane Komitetu Drzewnego UNECE (United Nations Economy Council Europe) prognozowany jest nieznaczny wzrost konsumpcji i sprzedaży wyrobów z drewna w Europie w 2012 roku. Z kolei na polskim rynku płyt wiórowych (bez OSB), popyt może wzrośnie nawet o 4 proc. do 5 mln m3.

Jeszcze lepiej ma wyglądać sytuacja w na rynku płyt OSB, gdzie analitycy branżowy zakładają wzrost sięgający nawet 10 proc., – czyli do 600 000 m3.

Trudny rynek wysokich wymagań

Polwax oferuje dziś produkty parafinowe przeznaczone do impregnacji drewna. Woski P4 wysokozaolejony, P niskozaolejony, oraz Emulsje parafinowe LTP E-60 A,B,C,D i LTP E-50 stosowane są głównie, jako środki zabezpieczające materiały drewniane i drewnopochodne przed szkodliwym działaniem wilgoci. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza emulsje parafinowe, które z uwagi na swoja strukturę umożliwiają impregnację powierzchni o nieregularnych kształtach, dzięki czemu mogą być stosowane do zabezpieczania płyt MDF i HDF. Co warto wspomnieć emulsje wykorzystywane są również do impregnacji wyrobów drewnianych, lin przędzy i tekstyliów.

Jeszcze kilka lat temu krajowy rynek emulsji parafinowych szacowany był na około 20 tysięcy ton. Od tego czasu, głównie poprzez zmianytechnologiczne w przemyśle zapotrzebowanie na emulsje naftowe zmniejszyło się i wynosi około 15 tysięcy ton. W nieznacznym stopniu zastąpiły je emulsje syntetyczne. Przytoczone powyżej dane nie obejmują sytuacji, gdy firma kupuje tylko półprodukty, a emulsję wykonuje we własnym zakresie. – Nasz udział oceniamy na około 30%. Czy to dużo? No cóż, my uważamy, że to dobry punkt wyjścia do planowania ekspansji rynkowej. Nie tylko poprzez zwiększanie sprzedaży, ale przede wszystkim poszerzanie oferty o zaawansowanetechnologicznie emulsje o jeszcze lepszych parametrach – zapewnia prezes Stelmach. – Istotą – dodaje Izabela Robak, szef Biura Technologii i Rozwoju spółki. – Są badania i prace wdrożeniowe dostosowujące emulsję do wymagań konkretnego odbiorcy. A te bardzo często zmieniają się z dostawy na dostawę – dodaje. – Raz oczekiwana jest emulsja o 60% zawartości suchej masy, a raz 50% - podsumowuje. Dodatkowo na bieżąco prowadzone są prace związane z doborem surowca zapewniającego spełnienie oczekiwanych właściwości użytkowych emulsji.

Emulsje otrzymywane na bazie surowców ropopochodnych stosowane są głównie, jako środek hydrofobizujący materiały drewniane i drewnopochodne.

Struktura emulsji pozwala na skuteczne zaimpregnowanie powierzchni o nieregularnych kształtach. Dzięki zastosowaniu emulsji możliwe staje się uzyskanie cienkiej warstwy ochronnej na powierzchniach szorstkich i porowatych, co jest z reguły utrudnione z powodu dużej lepkości środków hydrofobizujących. Zastosowanie emulsji parafinowych umożliwia otrzymanie przez producentów płyt wiórowych odpowiednich parametrów pęcznienia i nasiąkliwości dla wyrobu gotowego.  Parametry te opisują odporność wyrobu na zawilgocenie oraz zdolność do zachowania kształtu pomimo kontaktu z wodą.

Odpowiednio przygotowane emulsje parafinowe charakteryzują się wysoką stabilnością i dobrą rozcieńczalnością. Dodatkowa zaletą emulsji parafinowych jest ich stosunkowo niski koszt wytworzenia w porównaniu z emulsjami otrzymywanymi na bazie olejów białych czy też polimerów.

Suma doświadczeń

Polwax dawniej LOTOS Parafiny to największy polski i jeden z wiodących w Europie producentów i dystrybutorów parafin rafinowanych i odwanianych.

Wyroby spółki Polwax znajdują liczne zastosowania w przemyśle m.in. drzewnym, gumowym, papierniczym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych. Spółka, wykorzystując osiągnięcia własnego biura badań i rozwoju, koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych produktów dla innych gałęzi przemysłu, co umożliwia jej ekspansję na nowe rynki zbytu.

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu