Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
źródło:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje o nabyciu akcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych.
W wyniku przeprowadzonych transakcji zakupu w okresie od 08.01.2010 r. do 11.01.2010 r. Członek Rady Nadzorczej zwiększył ilość posiadanych akcji do 413.165 szt. co stanowi 2,05 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Z otrzymanej informacji wynika, iż zostało nabytych 21.385 szt. akcji po średniej cenie 1,69 zł (cena bez prowizji). Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: Energoaparatura SA w Katowicach
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu