Biblioteka w Piekarach Śląskich w pełni skomputeryzowana

Biblioteka w Piekarach Śląskich w pełni skomputeryzowana
źródło: redakcja InSilesia.pl
245 tys. zł otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich na komputeryzację swoich usług.

Zbiory biblioteczne udostępnione będą w Internecie, co ułatwi klientom dostęp do nich i pozwoli na rezerwację wybranych pozycji. Powstaną też dwa stanowiska komputerowe, dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących. Łączne zbiory książkowe i audiowizualne piekarskiej biblioteki liczą ponad 163 tys. pozycji.

– Oficjalne zawiadomienie o przyznaniu pieniędzy na sfinansowanie projektu „Dogonić XXI wiek…” bardzo nas ucieszyło – mówi Aleksandra Zawalska-Hawel. Tym bardziej, że projekt uzyskał aż 82% maksymalnej ilości punktów – dodaje dyrektorka. 

Całkowity koszt projektu wynosi 288.425,00 zł., z czego dofinansowanie unijne wynosi 245.161,25 zł. Najwięcej pieniędzy biblioteka przeznaczy na zakup i instalację sprzętu komputerowego (165.721,05zł.) oraz na zakup i instalację programu bibliotecznego i oprogramowania dla osób niedowidzących (54.850,00 zł.).

Czekając na rozstrzygnięcie konkursu, bibliotekarze nie siedzieli jednak z założonymi rękami. – Za tak zwany wkład własny, przyznany dotacją celową z budżetu gminy oraz z bieżących środków biblioteki wykonaliśmy już szereg ważnych działań – wyjaśnia Zawalska-Hawel. Zostało opracowane studium wykonalności, zainstalowano sprzęt komputerowy (w tym serwer główny), zbudowano sieć teletechniczną w Bibliotece Centralnej, zainstalowano oprogramowanie biblioteczne (etap I) i wprowadzono część księgozbioru Biblioteki Centralnej i filii nr 6 do katalogu elektronicznego.

Teraz przed bibliotekarzami mnóstwo wytężonej pracy: ogłoszenie przetargu, kolejny zakup sprzętu i oprogramowania, no i wprowadzanie księgozbioru do katalogu elektronicznego.

Zakończenie realizacji projektu i rozliczenie zadania przypada na 30. czerwca 2013roku.


„Dogonić XXI wiek – Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych).

 

źródło: UM Piekary Śląskie

 


InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu