Mniej przyjęć w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Mniej przyjęć w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
źródło:
Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła, że ograniczy nabór pracowników. Spółka planuje wyłącznie przyjęcia mające na celu uzupełnienie stanu zatrudnienia zmniejszonego z powodu odejścia części załogi na emerytury i renty.
Ilość przyjęć do pracy, w porównaniu z ubiegłymi latami, będzie uzależniona od konkretnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki. W tym roku zarząd planuje przyjąć około 300 absolwentów szkół górniczych z Jastrzębia Zdroju, Pawłowic i Ornontowic.

Zainteresowani podjęciem pracy w spółce będą mogli na bieżąco składać podania o przyjęcie do konkretnych jednostek organizacyjnych, a powołane przez dyrektorów komisje będą wyłaniać kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Chętni do pracy pod ziemią i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla będą musieli wykazać się dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza medycyny pracy oraz przejść badania psychotechniczne.
żródło: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu