Nowe zamówienia dla spółki Energomontaż-Południe SA

Nowe zamówienia dla  spółki Energomontaż-Południe SA
źródło:
Firma Alstom Power Systems wybrała spółkę Energomontaż-Południe jako wykonawcę projektu budowy jednostek nadkrytycznych w Holandii.
Zlecenia mają zostać wykonane do maja 2010 r. W przypadku opóźnień zamawiający może dochodzić roszczeń według prawa szwajcarskiego.  Jako kryterium uznania wartości zamówień za znaczące emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

W najbliższych tygodniach ma zostać zamontowana część kotła nadkrytycznego 910 MW w elektrowni Rheinhafen - Dampfkraftwerk Karlsruhe

Szacunkowa wartość portfela zleceń Spółki wynosi ok. 363,7 mln zł (portfel zawiera zlecenia eksportowe w kwocie ok. 58,4 mln euro), w tym portfel zleceń na 2010 rok wynosi ok. 350,9 mln zł (portfel zawiera zlecenia eksportowe realizowane w 2010 roku w kwocie ok. 55,3 mln euro). Wartość portfela obliczona została w oparciu o kursy euro przyjęte przez emitenta do kalkulacji zleceń.

źródło: Energomontaż-Południe S.A.
InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu